Akreditované školicí, výcvikové, zkušební a konzultační středisko v drážní dopravě

O nás

PAMO, spol.s.r.o. je akreditované školicí, výcvikové, zkušební a konzultační středisko v drážní dopravěJako první v ČR nabízíme pro naše studenty možnost online studia zkušebními testy
jednoduše, rychle moderně


Osvědčení o akreditaci číslo: CZ 81 2013 0001 udělené Drážním úřadem Praha.


Máte nějaké další otázky?

Neváhejte nás kontaktovat.

Školení a kurzy v oblasti:

 • Strojvedoucí hnacích drážních vozidel nezávislé/závislé trakce
 • Strojvedoucí speciálních hnacích vozidel
 • Strojvedoucí parních hnacích vozidel
 • Získání licence strojvedoucího na celostátních a regionálních drahách
 • Získání licence strojvedoucího na celostátních a regionálních drahách
 • Získání osvědčení strojvedoucího na celostátních a regionálních drahách
 • Získání průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce
 • Vozmistr
 • Infrastruktura
 • Doprovod vlaku
 • Pracovník pro řízení sledu
 • RID přeprava nebezpečných věcí
 • Odborné konzultace v legislativě drážní dopravy ČR

Kurzy jsou vedeny akreditovanými lektory.
Poradci RID jsou držiteli oprávnění vydaného Ministerstvem dopravy ČR.

Nabídka školení k získání profesí
PODLE ZÁKONA Č.179/2006 SB. (O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ) TĚCHTO PROFESÍ:

 • Signalista
 • Operátor železniční dopravy
 • Posunovač
 • Tranzitér
 • Průvodčí osobní přepravy
 • Kontrolor kvality dopravy
 • Kontrolor vozby
 • Lektor dalšího vzděláváníŠkolení profesních kvalifikací zajišťujeme včetně závěrečné odborné zkoušky u autorizované osoby Ministerstvem dopravy ČR dle §2 písm. k) zákona č.179/2006 Sb. s vystavením profesního certifikátu.

NABÍDKA KONTROLNÍ ČINNOSTI DOPRAVCŮM


Nabízíme provádění kontroly provozní činnosti strojvedoucích, dle ustanovení § 46q zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, certifikovanými kontrolory vozby, kód 37-062-N, dle zákona č.179/2006 Sb. viz www.narodnikvalifikace.cz.

Kde sídlíme

 • AKREDITOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO PAMO spol. s r. o.
 • Českobrodská 36
 • 190 11 Praha 9
 • IČ: 48028304
 • DIČ: CZ48028304

Kontakt

info@pamodoprava.cz

Odpovědný zástupce školicího střediska: