Akreditované školící, výcvikové, zkušební a konzultační středisko v drážní dopravě

O nás

PAMO, spol.s.r.o. je akreditované školící, výcvikové, zkušební a konzultační středisko v drážní dopravěJako první v ČR nabízíme pro naše studenty možnost online studia zkušebními testy
jednoduše, rychle moderně


Osvědčení o akreditaci číslo: CZ 81 2013 0001 udělené Drážním úřadem Praha.


Máte nějaké další otázky?

Neváhejte nás kontaktovat.

NABÍDKA KONTROLNÍ ČINNOSTI DOPRAVCŮM


Nabízíme provádění kontroly provozní činnosti strojvedoucích, dle ustanovení § 46q zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, certifikovanými kontrolory vozby, kód 37-062-N,dle zákona č.179/2006 Sb.viz www.narodnikvalifikace.cz.

Nabídka školení k získání profesí
dle profesních kvalifikací podle zákona č.179/2006 Sb. (o dalším vzdělávání) těchto profesí:

 • posunovač
 • Vedoucí posunu
 • Vedoucí obsluhy nákladních vlaků
 • Kontrolor kvality dopravy
 • Kontrolor vozby
 • Lektor dalšího vzděláváníPo ukončení kurzu zajišťujeme odbornou zkoušku u autorizované fyzické osoby Ministerstvem dopravy ČR dle §2 písm. k) zákona č.179/2006 Sb. s vystavením profesního certifikátu.

Školení a kurzy v oblasti:

 • strojvedoucí hnacích a speciálních drážních vozidel
 • získání licence strojvedoucího na celostátních a regionálních drahách
 • získání osvědčení strojvedoucího na celostátních a regionálních drahách
 • získání průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce
 • vozmistr
 • infrastruktura
 • doprovod vlaku
 • pracovník pro řízení sledu
 • RID přeprava nebezpečných věcí
 • odborné konzultace v legislativě drážní dopravy ČR

Kurzy jsou vedeny akreditovanými lektory.
Poradci RID jsou držiteli oprávnění vydaného Ministerstvem dopravy ČR.

Kontakt

info@pamodoprava.cz

Odpovědný zástupce školícího střediska: